Najczęściej popełniane błędy przy montażu komina ZAPEL ECO

Wysokość komina ponad dachem zależy przede wszystkim od:

  1. Brak dylatacji pomiędzy „CWK” a obudową komina lub jej zablokowanie zaprawą co przy znacznej rozszerzalności części ceramicznych może doprowadzić do pęknięcia „CWK”.
  2. Nie zamontowanie wyczystki spalin a przez to uniemożliwienie skontrolowania stanu komina.
  3. Zastosowanie zamiast otuliny z wełny mineralnej innych materiałów.
  4. Brak otworów przewietrzających otulinę z wełny mineralnej lub ich zablokowanie.
  5. Bezpośrednie działanie płomienia na ścianki „CWK”, np.: przez tymczasowe ogrzewanie miejsca budowy przez prowizoryczne urządzenia grzewcze typu „Koza”.
    Maksymalna wytrzymałość temperaturowa „CWK” wynosi 600o C.
  6. Błędnie wykonane zakończenie komina przez zamontowanie „CWK” na sztywno z płytą przykrywającą komin. W czasie pracy komina „CWK” nagrzewa się a co za tym idzie następuje wydłużenie całego słupa ceramicznego. Nieprawidłowo zamontowane zakończenie może doprowadzić do zerwania płyty lub do pęknięcia kilku „CWK” bezpośrednio przylegających do pokrywy komina.
  7. Niezastosowanie dylatacji przy podłączeniu trójnika spalin z rurą odprowadzającą spaliny od kotła. Takie połączenie może doprowadzić do pęknięcia trójnika spalin wskutek znacznie większej rozszerzalności stalowej rury.
  8. Brak okresowego czyszczenia kominów oraz przeglądów kominiarskich. W wyniku tego zaniedbania może dojść do zapalenia się sadzy w kominie.
CWK- Ceramiczne Wkłady Kominowe
Źródło:kominy.zapel.com.pl

<<< Wstecz

© Budrol 2015