Jakie są warunki wykonywania prac ociepleniowych?

Temperatura stosowania materiałów na zewnątrz pomieszczeń wynosi od +5°C do +25°C. Wymaganie to dotyczy nie tylko temperatury powietrza, ale także wbudowywanych materiałów oraz podłoża. Dlatego też spodziewając się przekroczenia tych temperatur należy wstrzymać prace ociepleniowe, tynkowe ewentualnie prowadzić je w godzinach rannych lub wieczornych. Prowadzenie prac w godzinach wieczornych jest zdecydowanie bardziej korzystne niż w porannych, gdyż schnięcie i wiązanie materiałów odbywa się w temperaturach <25°C, dzięki czemu nie zostanie zaburzone wiązanie cementu (w przypadku zapraw opartych na nim) lub wiązanie polimerów (w przypadku tynków dyspersyjnych) pod wpływem wysokich temperatur. Prowadzenie prac w temperaturach >25°C może doprowadzić do osłabienia wytrzymałości mechanicznych wbudowywanych materiałów na bazie cementu i żywic polimerowych. Najczęściej objawia się to pęknięciami, pyleniem, a nawet wykruszeniami produktów.

Źródło:

Bartosz Polaczyk
Dyrektor Techniczny
KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o.

<<< Wstecz

© Budrol 2015